ส่องพอร์ตลงทุนประกันสังคม ยังมั่นคง แข็งแกร่งหรือไม่-

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน วางเป้าหมายเพิ่มรายได้เงินในกองทุนประกันสังคมโดยตั้งเป้าหมายผลตอบแทนการลงทุน จาก 2.4% เป็น 5% หรือ จาก ปีละ 6 หมื่นล้านเป็น 120,000 ล้าน โดยไต่ระดับขึ้นไปตั้งแต่ปี 67-70

พีพีทีวี พามาดูสถานะการบริหารเงินลงทุนกองทุนประกันสังคมณ ปี 2566โดยเงินลงทุนของกองทุนประกันสังคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีมูลค่าทั้งสิ้น 2,439,912 ล้านบาท

เปิดตัว "Gemini 1.5 Pro" โมเดล AI ใหม่ รองรับอินพุตได้ล้านโทเคน!

ซึ่งมีทั้งการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง จำนวน 1,814,558 ล้านบาท (74.3%) เและหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง 625,354 ล้านบาท (25.63%)

การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง ประกอบด้วย

 • พันธบัตรรัฐบาล ธปท. รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน 55.21% ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เยอะที่สุด
 • หน่วยลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ 12.59%
 • เงินฝาก 3.35%
 • หุ้นกู้เอกชน 3.22%

ส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์เสี่ยง ประกอบด้วย

 • หน่วยงทุนตรวจสารทุนต่างประเทศ 11.35%
 • ตราสารทุนไทย 9.90%
 • หน่วยลงทุนอสังหา,โครงสร้างพื้นฐาน.ทองคำ .4.30%
 • พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน 0.08%

สำหรับการลงทุนของประกันสังคมจะต้องเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม พ.ศคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. 2559 ที่กำหนดให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงไม่ต่ำกว่า 60% และลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงไม่เกิน 40%

ปี 2566 รายได้ลดลง 1.5 หมื่นล้านบาท

มาดูในส่วนของผลประโยชน์สะสมจากการลงทุนกันบ้างในปี2566 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) กองทุนประกันสังคมมีผลประโยชน์จากการลงทุนที่รับรู้ แล้วทั้งสิ้น 58,418 ล้านบาท ประกอบด้วย

 • ดอกเบี้ยรับและกำไรจากการขายตราสารหนี้ 40,757 ล้านบาท
 • เงินปันผลรับและกำไรจากการขายตราสารทุน 17,661 ล้านบาท

ซึ่งจะเห็นว่าเมื่อเทียบกับปี 2565 รายได้ลดลงจากเดิมประมาณ 15,133 ล้านบาท โดยในปี 2565 ประกันสังคมมีรายได้อยู่ที่ 73,551 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม เงินลงทุนรวมของประกันสังคม2,439,912 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินจาก 2 ส่วนหลัก คือ

 • เงินสมทบสะสมจากนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาล 1,551,479 ล้านบาท (63.59%)
 • เงินผลประโยชน์สะสมที่ได้รับ จากการลงทุน 888,433 ล้านบาท คิดเป็น (36.41%)

อย่างไรก็ตาม กองทุนประกันสังคมมีการกระจายการลงทุนในประเทศเป็นส่วนใหญ่ (72.41%) และต่างประเทศ (27.59%)

ที่มา :รายงานสถานะการบริหารเงินลงทุน

เปิดใจ 2 ผู้เสียหาย ถูกกะเทยฟิลิปปินส์ รุมทำร้ายในซ.สุขุมวิท 11

อุกกาบาต! สดร.คาดดาวตกสีเขียวปรากฏเหนือท้องฟ้า เป็น “ดาวตกชนิดลูกไฟ”

จบคดีสุดท้าย! ยิ่งลักษณ์ ลุ้นเดินตามรอยทักษิณกลับไทย

 ส่องพอร์ตลงทุนประกันสังคม ยังมั่นคง แข็งแกร่งหรือไม่-

By admin

Related Post