บางกอกแอร์เวย์ส จัดโครงการ “ติดปีกเติมฝัน”

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส สานต่อโครงการ “ติดปีกเติมฝัน สร้างสรรค์โอกาสการเรียนรู้” เป็นปีที่ 2 เพื่อให้เด็กและเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ในธุรกิจการบินจากผู้มีประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง หรือ Learning by Doing…

Read More